Rektron SQC Report

Fördelen med att ha allt mätdata samlat på en och samma plats är att det är möjligt att i efterhand analysera datat och använda det som rapportunderlag. Rektron SQC erbjuder avancerade verktyg för att göra sökningar och urval i datamängden, för att sedan ta fram rapporter för utskrift eller exportera data för kundspecifik analys i till exempel Minitab eller Microsoft Excel.

Rektron SQC Report