Internet baserat Gauge Management System (GMS) med tillgång till information genom webbläsare. Administreras globalt utan klient installation. Kräver begränsade dataresurser och medger tillgänglighet från alla datorer i ett PC-nät via Internet. Lättarbetat och expanderbart system för underhåll och spårbarhet med anpassningsbarhet för mätdon-, verktyg- , maskiner  och inventarier.

Rektron NetGauge är ett komplett mätdonsregister som gör hanteringen av dina mätdon och verktyg enkel och effektiv. Till varje mätdon kan du kan koppla instruktioner och ritningar, lagra toleranser och kalibreringsdata samt se förslitningstrender och stycklistor för sammansatta fixturer.
 

 Grundfunktioner

 • Registrera händelser, mätdon, verktyg, maskiner och ritningar för spårbarhet och underhåll
 • Knyt instruktioner och ritningar till varje mätdon/verktyg.
 • Lagra toleranser och kalibreringsdata i Ms SQL Server Databas för analyser och för-slitningstrender.
 • Registrera och hantera stycklistor för sammansatta fixturer.
 • Kalibreringsdokumentation
 • Instrumenthistorik och loggbok
 • Fleranvändaresystem med flytande programlicenser
 • Behörighetskontroll
 • Planläggning av rutinmässig, periodisk och övergripande(reparation) översyn

Användningsområden

 • Mätdon-, maskin och verktygsregister
 • Kalibreringssystem och datalagring
 • Förebyggande underhåll – maskiner och anläggningar
 • Besiktningar och spårbarhet
 • Inventarier och garantier
 • Förråds- och Lagerhantering

 

Klicka här för att ladda ner relevanta produktblad Produktblad